Garanti och support

Vi ger en 36 månaders/2000 timmars garanti för Solis-traktorer (beroende på vilket som löper ut först)

Garantin täcker reservdelar och arbete. Garantin lämnas för material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte normalt slitage, felaktig användning etc.
Vi ger 6 månaders garanti på batterier och däck. Allt garantiarbete ska utföras på ett officiellt servicecenter, eller komma överens med importören om ett servicecenter som hanterar garantierna. Garantin kräver underhåll, kontroller och smörjning i tid.

Det första underhållet av alla Solis-traktorer är vid 50h/1 år, när de byter:

Motoroljor och filter
Hydrauliska filter/filter (Solis 26HST/50/75/90)
Bränslefilter.
Mer detaljerade underhållsprogram finns i traktorernas manualer. (nedladdningsbar för respektive traktor)

I Solis 20/26/50/75/90 modeller, motor- och växellådsoljor. Oljan som används är 10w30 eller 10w40 UNIVERSAL olja med en våt bromsadditiv. (Solis 26HST/50/75/90 även hydraulfilter/filter)

Du kan få instruktioner för att återställa servicelampan på Solis 50/75/90-modeller genom att maila [email protected].

Om det är fel på din traktor, tveka inte att kontakta din återförsäljare eller importör.