Garanti och Service

Solis garanti

Vi ger en 36-månaders/2000h* garanti för alla nya Solis-traktorer . Garantin täcker arbete och reservdelar. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte normalt slitage. Ett villkor för garantin är att ett underhållsprogram har följts . Garantin täcker inte defekter som orsakats av felaktig användning, såsom att traktorn välter, slår i en sten, etc. trasiga delar. Ändrade strukturer eller andra självjusterade tillägg. Använd arbetsutrustning av rätt storlek på traktorn och observera arbetsutrustningens maximala vikter som anges i bruksanvisningen. Garantin täcker inte indirekta eller direkta kostnader orsakade av haveri på maskinen.

Garantin täcker inte defekter som har uppstått:

 

 •           från normalt slitage
  • till följd av försummelse av underhåll
  • från felaktig installation
  • från felaktig och vårdslös användning
  • för användning i strid med tillverkarens rekommendationer
  • från vattenskador
  • från felaktig förvaring
  • från andra yttre faktorer som har en skadlig effekt på produkten
  • i konkurrensutsatt användning
  • garantin täcker inte indirekta kostnader för reparationer etc. som orsakas av den skadade delen

Garantiarbete

På grundval av garantin utförs reparation av ett fel som upptäcks under garantitiden och som faller inom dess omfattning kostnadsfritt under normal arbetstid på leverantörens serviceverkstad, i en av leverantören auktoriserad serviceverkstad eller på annan plats angett av leverantören.

Tillämpning av garantivillkor

Leverantören/tillverkaren eller en av honom auktoriserad enhet avgör i enlighet med dessa garantivillkor om reparation av enheten omfattas av garantin.

Om det konstateras att det av kunden anmälda felet eller felet inte
omfattas av garantin, har leverantören rätt att ta betalt för sökning och
lokalisering av felet eller felet i enlighet med sin gällande prislista

 

Auktoriserade serviceställen

Du som kund har tillgång till vårt omfattande avtalsservicenät som täcker hela Sverige. Solis servicepunkter tillhandahåller periodiska, garanti- och andra tjänster.

.

 

Se närmaste serviceställe

 

* beroende på vad som fylls i först

Olika garantiperioder

Batteri 6 månader
Däck 6 månader
Traktor elektriska delar 36 månader/2000h
Frontlastare 12 månader
Arbetsutrustning 12 månader
Hydraulslangar 12 månader

Solis underhållsprislista 2023

Första hjälpen inkluderar:

Motoroljebyte (ca 4,2l 10w30 universal)
Byte av motoroljefilter
Växellådsoljebyte (ca 20-25l 10w30 universal / VG32)
Byte av bränslefilter
Framaxel oljebyte (ca 2l 80w90)
Smörjnipplar
Luftfilterrengöring och inspektion
Kopplingsjustering (manuella växlar)
Kontrollera hydraultryck
Besiktning av plöjningsvinklar
Kontroll/justering av handbromsens funktion
Kontroll/justering av bromsar
Kontroll av generatorremmens spänning
kontroll av kylvätskenivån
kontroll av den bakre lyftanordningens funktion
Rengöring av växellådans magnetfilter
Inspektion och smörjning av framaxelns infästning
Besiktning av däckbultar
Inspektion av kontrollfunktion
Kontrollerar batterifästet
Funktionskontroll av mätarna
Kontrollerar växellådans funktion