Dataskydd och registerutlåtande

Dataskydd och registerutlåtande

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §
Senast uppdaterad: 12 september 2019

1. Registrator

Konetalo Vainikka
Y ID-nummer: 0503545-6
Harkkoraudantie 8, 00700 Helsingfors
www.konetalovainikka.fi

2. Kontaktperson ansvarig för registerärenden

Jussi Lehtonen
020 730 3931
jussi.lehtonen@konetalovainikka.fi

3. Registrera namn

Konetalo Vainikas kund- och marknadsföringsregister

4. Syfte med personuppgiftsbehandling/syfte med användning av registret

Personuppgifter används för ändamål i enlighet med personuppgiftslagen, såsom:
– Kundrelationshantering, underhåll och utveckling
– Kundbrev och bulletiner
– Marknadsföring
– Kundundersökningar och insamling av kundinformation
– Analysera, mäta och statistik
– Andra liknande ändamål av användning

5. Datainnehåll i registret

– Kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, roll i företaget –
Företagets kontaktuppgifter, såsom företagsnamn och adressuppgifter
– Information som rör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsinformation, produkt och beställningsinformation, kundfeedback och kontaktuppgifter
– Information om marknadsföringstillstånd och förbud

6. Regelbundna informationskällor

Datainnehållet i registret samlas in från registranterna själva.

7. Utlämnande av information

Information kommer inte att vidarebefordras, förutom när officiella myndigheter kräver det.

8. Lagringsperiod för personuppgifter

Vi behåller uppgifterna tills vidare. Uppgifterna kan raderas ur registret under den registerrensning som utförs med intervaller enligt vid var tid gällande praxis.

9. Registerskydd

Informationen samlas in i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

10. Besiktningsrätt

Enligt 29 § HetiL har den registrerade rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs via e-post till info@konetalovainikka.fi. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Enligt HetiL§ 30 har den registrerade rätt att kräva rättelse eller radering av oriktiga uppgifter om sig själv i registret. Begäran görs via e-post till info@konetalovainikka.fi. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

12. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har enligt 30 § HetiL rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar. Begäran görs via e-post till info@konetalovainikka.fi. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

Allmänna användarvillkor och avtal

Konetalo Vainikka strävar efter att se till att informationen på sajten är korrekt, fullständig och uppdaterad, men sajten och dess innehåll tillhandahålls som de är. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti ges angående tjänsternas felfria, tillförlitliga eller innehåll. www-tjänster kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

upphovsrätt

Äganderätten till materialet som ingår i tjänsterna och alla upphovsrätter tillhör Konetalo Vainika, förutom de material där källan nämns separat.

Ansvarsbegränsning

Konetalo Vainikka ansvarar inte på något sätt för direkta, tillfälliga, indirekta, indirekta eller bestraffande skador, förluster, kostnader eller förlorad vinst relaterade till innehållet på denna webbplats eller innehåll som laddats ner från dem. Vid tvist gäller finsk lag.

Småkakor

Denna webbplats använder cookies (”cookies”) t.ex. för att spåra användningen av webbplatsen och producera riktat personligt innehåll för webbplatsanvändaren. På så sätt kan tjänsten vidareutvecklas till att bli mer användarvänlig än tidigare. Du kan förhindra användningen av cookies i webbläsaren, men då kan funktionaliteten i onlinetjänsten försämras och vissa av tjänstens funktioner kanske inte fungerar alls. Användarens webbläsare accepterar förmodligen cookies som standard, men användaren kan också avvisa användningen av cookies från inställningarna i sin egen webbläsare. För mer information om webbläsarspecifika användningsanvisningar, se din webbläsartillverkares instruktioner.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics användarrapportering. Anonym besöksstatistik är baserad på rent teknisk data som överförs av din webbläsare och din internetuppkoppling, och i denna statistik inhämtas ingen information om besökaren själv som person. Utöver teknisk statistik samlar demografisk och ämnesrapportering in personlig målgruppsdata, såsom ålder och kön, samt ämnesdata om intressen.

Rapporterna avslöjar hur många av sajtens användare som besöker sajten under en viss tidsperiod och hur deras beteende varierar beroende på till exempel kön. Informationen i rapporterna hämtas från DoubleClicks tredjepartscookie. Om kakan inte är relaterad till en användare kan målgruppsinformation och ämnen inte härledas från statistiken. Webbplatsen använder insamlad information från målgrupps- och ämnesrapportering i planeringen av ämnen så att vi kan erbjuda läsarna artiklar som intresserar dem. Du kan blockera användningen av Google Analytics med en webbläsartillägg om du vill.

Facebook

Vi använder Facebook-pixeln på vår sida för att bättre identifiera vår målgrupp och på så sätt erbjuda dem en bättre användarupplevelse på Facebook. Du kan läsa mer om Facebook-pixeln här.

Vad är cookies?

En cookie är en fil som sparas på datorn när användaren besöker webbplatser. Filen innehåller en liten mängd information om vad användaren gör under sitt besök på sajten. Servern skickar information om användarens aktivitet på sajten till användarens egen webbläsare. Nästa gång användaren besöker samma sida kan informationen hämtas direkt från din egen dator istället för servern.

Är kakor skadliga?

Cookies skadar inte din dator, filer eller internetanvändning. Cookies är vanliga textfiler som inte kan innehålla virus. Filerna är också små, så din dators minne kommer inte att fyllas, även om du tillåter att cookies sparas på din dator. Cookies gör inte heller att data på användarens hårddisk kan granskas.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan hantera och/eller radera cookies fritt. Instruktioner finns på aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies på din dator, och de flesta webbläsare kan ställas in på att blockera dem helt. Kom dock ihåg att om du avvisar cookies måste du konfigurera vissa inställningar varje gång du återvänder till webbplatsen. Det kan också vara så att du inte kan använda vissa av tjänsterna och funktionerna på sajten